Hvordan endre eierskap og rettigheter på en fil eller en mappe (Debian Linux)

Endre eierskap på en fil eller en mappe

chown brukernavn /mappe/fil

Eksempel:

chown magnus /home/partimag

 

Endre rettigheter på en fil eller mappe

(Se under hvis du er usikker på hvilke rettighet du skal bruke)

chmod rettighet /mappe/fil

Eksempel:

chmod 777 /home/partimag

 

Hvordan rettigheter fungerer

Det er tre siffere som fortelller hvilken gruppe som har hvilken rettighet.

Det første sifferet er hvilken rettighet eieren har. (Eier kan endres med chown)

Det andre sifferet er rettighetene til grupper.

Det tredje sifferet er rettighetene til alle og alt.

Så er det hvilket tall som bestemmer hvilke rettighet:

7 = 4+2+1 (read/write/execute)  – 7 er all tilgang til filen
6 = 4+2 (read/write)                      – 6 har tilgang til å lese og gjøre endringer på filen
5 = 4+1 (read/execute)                 – 5 har tilgang til å lese og kjøre filen
4 = 4 (read)                                     – 4 har bare tilgang til å lese filen
3 = 2+1 (write/execute)                – 3 har tilgang til å gjøre endringer på filen og kjøre filen
2 = 2 (write)                                    – 2 har bare tilgang til å gjøre endringer på filen
1 = 1 (execute)                               – 1 har bare tilgang til å kjøre filen

Eksempler:

777 = Alle har all tilgang

765 = Eier har all tilgang, grupper har tilgang til å lase og gjøre endringer på filen og Alle andre har tilgang til å lese og kjøre filen.

500 – Eier har tilgang til å lese og kjøre filen, resten har ikke noe tilgang.

Advertisements

Hvordan bruke mount (Debian Linux)

Hvordan mounte en enkel partisjon på en HDD / Minnepenn

 • Finn ut hva HDD sin partisjon er, feks /dev/sdg2 – /dev/sdb3
sudo fdisk -l
 • Her skal lage mappe og bestemme lokasjon der partisjonen skal mountes. Feks /media/hdd2 eller /home/bruker/hdd2
sudo mkdir /mappe/mappe
 • Nå skal du mounte partisjonen på lokasjonen du lagde i forrige trinn
sudo mount -t /dev/"partisjon her" /mappe/mappe

Hvis partisjonen er ett NTFS filsystem / Windows

apt-get install ntfs-3g
sudo fdisk -l
sudo mkdir /mappe/mappe
sudo mount -t ntfs-3g /dev/"partisjon her" /mappe/mappe

Hvordan unmounte en enkel partisjon

 • Kjør umount og lokasjon til mappen du mountet partisjonen til. Merk at det ikke er un – mount men u – mount
umount /mappe/mappe

Installer webmin på linux server (Debian Linux)

Installering av webmin på server

 • Rediger source fil med nano eller en annen text editor
 sudo nano/etc/apt/sources.list

 

 • Nagiver til nederst på filen og legg til:
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
 • Ctrl + X, deretter Y for å lagre + Enter

 

 • Kjør kommandoen for å laste ned og installere nøkkel
wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -

 

 • Oppdater systemet og installer webmin
 sudo apt-get update

sudo apt-get install webmin -y

Åpne webmin på en klient

 • Åpne en nettleser på klienten og gå på denne siden:
  serveripadresse:port          (STANDARD WEBMIN PORT ER 10000 / TITUSEN)
  Eksempel: 192.168.0.1:10000
 • Hvis du får advarsel om at nettsiden ikke er sikker så trykker du bare på continue anyway eller fortsett.

 

 • Logg inn med root bruker på serveren

webmin1

webmin2

 

Fjerne minnepennvirus (Windows)

Hvis du har fått ett virus, som er enten på maskinen eller en minnepenn, som lager snarveier og lignende av alle/flere filer og mapper så kan du prøve denne metoden for å fikse dette.

 • Åpne CMD i administrator

2016-03-14 13_02_17-Program Manager

 

 • Kjør attrib -h -r -s /s /d (STASJONSBOKSTAV):\*.*
 • Feks: attrib -h -r- s /s /d E:\*.* (DETTE VIL DA GJØRE PROSESSEN PÅ MINNE PENN E:\ PÅ ALLE FILER OG MAPPER)

2016-03-14 14_06_03-C__Windows_system32_cmd.exe

Hvordan komme inn i sikkerhetsmodus og kjøre SFC scan (Windows)

SFC – System File Checker er en prosess som scanner systemfilene på din maskin og kan reparere feil. Dette kan løse flere problemer med din maskin.

Hvis du ikke får start på maskinen i det hele tatt så kan du prøve å starte maskinen i sikkerhets modus og kjøre SFC scan der.

Sikkerhetsmodus er en nødløsning for å få startet din maskin og komme inn i Windows. Dette kan være smart hvis du har virus eller systemproblemer. I sikkerhetsmodus vil bare det nødvendigste som systemet trenger starte opp. Du kan kjøre virusscan, system fil scan etc. i sikkerthetsmodus.

Hvordan komme inn i sikkerhetsmodus:

 • Start maskinen på nytt
 • Etter logen til ditt maskin merke og FØR Windows logoen starter så trykker du F8 knappen flere ganger helt til en meny kommer opp. Deretter velger du Sikkerhetsmodus.

Hvordan kjøre SFC

 

Vis skjulte filer i en mappe (Windows)

 • Åpne start menyen og skriv inn CMD
 • HøyreklikkLedetekst og Kjør som administrator

2016-03-14 13_02_17-Program Manager

 

 • Naviger til mappen eller området du vil vise alle skjulte filer
 • cd C:\MAPPE\MAPPE 
 • Foreksempel: cd C:\users\username\pictures

2016-03-14 13_04_40-Ledetekst

 

 • Kjør commandoen attrib -s -h -r /s /d
 • MERK DETTE GJØR ALLE FILER SYNLIGE I MAPPEN DU HAR VALGT. DETTE GJØR SYSTEMFILER SYNLIGE. GJØRES PÅ EGET ANSVAR

2016-03-14 13_05_06-Ledetekst