Automount av partisjon ved oppstart (Linux/Ubuntu)

Start med å finne riktig partisjon:
sudo fdisk -l
Deretter finne UUID til partisjonen:
sudo blkid -c /dev/null
Deretter rediger config filen:
sudo nano /etc/fstab
Bla nederst og legg til denne linjen under. !!Ersatt UUID med den fra din partisjon!!
UUID=b5c005c9-ace8-4aaf-a5cd-a3614353a0b1    /mnt/storage    ext4    defaults,noatime  0  2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s