Enkel nettverks konfigurasjon (Debian/Ubuntu)

Dette er ett eksempel på en enkel nettverks konfigurasjon.

Denne kan endres ved å endre en fil. Jeg bruker NANO i dette eksempelet men du kan bruke hvilken som helst teksteditor.

sudo nano /etc/network/interfaces

 

Automatisk IP/DHCP

!!Bytt ut ethX med ditt nettverkskort!! For eksempel: eth1 eller eth0!!

auto lo
iface lo inet loopback

auto ethX
iface ethX inet dhcp

 

Fast IP/Statisk IP

!!Bytt ut ethX med ditt nettverkskort. For eksempel: eth1 eller eth0!!

!!Bytt også ut X/Z/C med tilsvarende addresser på ditt nettverk!!

auto lo
iface lo inet loopback

auto ethX
iface ethX inet static
address XXX.XXX.XXX.XXX
netmask ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ
gateway CCC.CCC.CCC.CCC

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s