Sette opp at kommandoer som kjøres automatisk hver dag (Debian Linux)

Dette kan gjøres via crontab. Crontab ligger også med i webmin og kan enkelt administreres der. Hvordan installere webmin her. På webmin ligger crontab under: system -> Scheduled Cron Jobs.

Det finnes flere forskjellige nettsider som kan hjelpe deg med å gjøre om kommandoen slik at crontab gjør den korrekt. Åpne nettleseren og gå til denne siden foreksempel:

http://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php

Legg inn kommandoen og velg klokkeslett,dag,uke etc. Foreksempel kl 00:00 hver dag.

 

Start med å rediger crontab filen. Hvis kommandoen skal kjøres med root, editer med sudo foran. Dette er fordi det er mer komplisert å legge inn sudo i kommandoen i crontab.

crontab -e

 

Du skal legge inn kommandoen nederst på filen så bla deg ned. Her legger jeg ved ett eksempel på en crontab kommando jeg har brukt.

Det to sifferene er klokkeslett, altså 00:00. De to neste er dato i en måned, dag først deretter måned. Det siste er hvilken uke dag, foreksempel mandag eller søndag.

Stjerne betyr at det er hver dag, hver måned og hver uke. Ettersom det er stjerne på de tre siste sifferene. (Bruk link ovenfor for å lage din kommando på en enkel metode)

0 0 * * * rsync -avz bruker@server:/mappe/mappe/ /mappe/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s