Hente ut informasjon av en tekst eller logg fil (Debian Linux)

Hvis filen inneholder veldig mye informasjon og tekst så kan det være vanskelig å lete igjennom hele filen manuelt. Dette tar også ganske lang tid derfor er det mye bedre å bruke kommandoen grep. Denne kommandoen brukes ved å angi ett stikkord som grep bruker til å ta ut informasjon av filen som inneholder stikkordet.

Eksempel

grep rsync /var/log/*
grep stikkord /mappe/fil
grep ping /home/vgping
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s