Hvordan lage alias i ubuntu

Ett alias er en måte og lage en “kommando” som kjører en bestemt kommando. Dette vil si at du kan lage dine egne kommandoer som er kortere og lettere og huske. Dette kan spare deg mye tid.

Ett eksempel på en enkel alias som er brukt mye:

Skrive bare update og da vil den kjøre hele kommandoen ‘sudo apt-get update’

 

  1. Skru på  “~/.bash_aliases”
nano ~/.bashrc
Ta vekk kommentar/hashtag foran det som er vist under.
#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
#  . ~/.bash_aliases
#fi
CTRL+X og Y / Gå ut av filen med lagring.
  1. Åpne ~/.bash_aliases
nano ~/.bash_aliases
  1. Skriv inn aliasene.

Her er det ett eksempel på alias for sudo apt-get update

Start med alias, deretter det du vil navnet skal være på kommandoen og tilslutt kommandoen som skal bli kjørt.
alias update:'sudo apt-get update'
Legg gjerne inn egne aliaser som du synes er nyttige.
  1. Reboot maskinen og alt skal fungere. En omstart er nødvendig.

 

Automount av partisjon ved oppstart (Linux/Ubuntu)

Start med å finne riktig partisjon:
sudo fdisk -l
Deretter finne UUID til partisjonen:
sudo blkid -c /dev/null
Deretter rediger config filen:
sudo nano /etc/fstab
Bla nederst og legg til denne linjen under. !!Ersatt UUID med den fra din partisjon!!
UUID=b5c005c9-ace8-4aaf-a5cd-a3614353a0b1    /mnt/storage    ext4    defaults,noatime  0  2

Enkel nettverks konfigurasjon (Debian/Ubuntu)

Dette er ett eksempel på en enkel nettverks konfigurasjon.

Denne kan endres ved å endre en fil. Jeg bruker NANO i dette eksempelet men du kan bruke hvilken som helst teksteditor.

sudo nano /etc/network/interfaces

 

Automatisk IP/DHCP

!!Bytt ut ethX med ditt nettverkskort!! For eksempel: eth1 eller eth0!!

auto lo
iface lo inet loopback

auto ethX
iface ethX inet dhcp

 

Fast IP/Statisk IP

!!Bytt ut ethX med ditt nettverkskort. For eksempel: eth1 eller eth0!!

!!Bytt også ut X/Z/C med tilsvarende addresser på ditt nettverk!!

auto lo
iface lo inet loopback

auto ethX
iface ethX inet static
address XXX.XXX.XXX.XXX
netmask ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ
gateway CCC.CCC.CCC.CCC

 

Oppsett av SUDO kommando (Debian/Ubuntu)

Ved installasjon av feks. Xubuntu så kan det hende at sudo ikke blir satt opp riktig. Dette har skjedd meg flere ganger uten grunn, og kan være ekstremt irriterende når man forventer at den fungerer.

Dette kan enkelt settes opp via enn kommando:

adduser "Skriv ditt brukernavn her" sudo

Foreksempel:

adduser magnus sudo

 

Dette vil da gjøre at din bruker blir en konto som har rettigheter til å bruker kommandoen SUDO.

SUDO kommandoen brukes når kommandoer må kjøres som administrator / ROOT. Brukes ved å skrive “sudo” foran kommandoen.

Eksempler:

sudo apt-get update
sudo apt-get install plank

Solus Basic Kommandoer

Her er en liten liste over kommandoer som brukes til daglig bruk. Denne er tatt rett ifra Wiki siden til Solus, derfor er den på engelsk.

Description Command Shortcut
Add a new repository add-repo ar
Delete’s .eopkg file cache delete-cache dc
Download an eopkg but do not install fetch fc
Displays help information help ?
Displays eopkg’s activity history history hs
Display information on a package info NONE
Install a specified package install it
List packages available for installation list-available la
List repo components list-components lc
List packages already installed list-installed li
List repositories on the PC list-repo lr
Rebuilds local database rebuild-db rdb
Remove specific package(s) remove rm
Remove the specified repository remove-repo rr
Search installed packages for a file search-file sf
Search repository for text search sr
Update package information from the repository update-repo ur
Upgrade installed packages on the system upgrade up

 

Anbefalte Linux Operativ Systemer

Her er en kjapp liste over noen linux varianter som jeg synes ser utrolig bra ut, men som også har bra ytelse. Det finnes helt klart mange flere men dette er da min egen mening. Jeg har testet disse og synes de fungerer optimalt ved bruk som hoved-OS.

  • solusSolus – Dette må være det operativ systemet som ser best ut! Det er helt fantastisk på alle måter og kjører utrolig rask selv på en eldre laptop.

 

 

 

  • xubuntu_14-04_ltsXubuntu – Dette er et ubuntu OS, men med Xfce gui istedet for Unity som ubuntu bruker. Jeg har brukt Xubuntu til både servere og til desktop lenge, og har hatt veldig lite problemer.

 

 

 

  • mintMint – Jeg har ikke brukt Mint mye selv, men ville anbefalt cinnamon edition ettersom det er den versjonen som ser best ut. Jeg har hørt veldig mange snakket bra om Mint.

 

 

 

 

 

Hente ut informasjon av en tekst eller logg fil (Debian Linux)

Hvis filen inneholder veldig mye informasjon og tekst så kan det være vanskelig å lete igjennom hele filen manuelt. Dette tar også ganske lang tid derfor er det mye bedre å bruke kommandoen grep. Denne kommandoen brukes ved å angi ett stikkord som grep bruker til å ta ut informasjon av filen som inneholder stikkordet.

Eksempel

grep rsync /var/log/*
grep stikkord /mappe/fil
grep ping /home/vgping

Poste resultat av en kommando til en fil (Debian Linux)

Skriv inn kommandoen du skal kjøre og legg til “>” og lokasjon til filen du skal poste resultatet til. Merk at det må være etter kommandoen som vist i eksempelet under.

rsync -avz --progress /home/user/ user@server:/backup/ > /mappe/fil

 

Det vil si at “> /mappe/fil” er den delen som gjør at resultatet vil bli postet i filen som ligger i “/mappe/” og heter “fil”

Her er et annet eksempel der jeg skal pinge vg.no 3 ganger og poste resultatet i en en fil som heter “vgping” og ligger i “/home/”

ping -c 3 vg.no > /home/vgping

 

Dette er den delen som gjør at resultatet blir postet til en fil

> /lokasjon/filnavn

Sette opp at kommandoer som kjøres automatisk hver dag (Debian Linux)

Dette kan gjøres via crontab. Crontab ligger også med i webmin og kan enkelt administreres der. Hvordan installere webmin her. På webmin ligger crontab under: system -> Scheduled Cron Jobs.

Det finnes flere forskjellige nettsider som kan hjelpe deg med å gjøre om kommandoen slik at crontab gjør den korrekt. Åpne nettleseren og gå til denne siden foreksempel:

http://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php

Legg inn kommandoen og velg klokkeslett,dag,uke etc. Foreksempel kl 00:00 hver dag.

 

Start med å rediger crontab filen. Hvis kommandoen skal kjøres med root, editer med sudo foran. Dette er fordi det er mer komplisert å legge inn sudo i kommandoen i crontab.

crontab -e

 

Du skal legge inn kommandoen nederst på filen så bla deg ned. Her legger jeg ved ett eksempel på en crontab kommando jeg har brukt.

Det to sifferene er klokkeslett, altså 00:00. De to neste er dato i en måned, dag først deretter måned. Det siste er hvilken uke dag, foreksempel mandag eller søndag.

Stjerne betyr at det er hver dag, hver måned og hver uke. Ettersom det er stjerne på de tre siste sifferene. (Bruk link ovenfor for å lage din kommando på en enkel metode)

0 0 * * * rsync -avz bruker@server:/mappe/mappe/ /mappe/